Prawo gospodarcze


Prawo gospodarcze reguluje więzi gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami (w każdej formie prowadzenia działalności gospodarczej), a także między przedsiębiorcami a państwem w zakresie relacji handlowych. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem obsługi prawnej przedsiębiorców, zarówno prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jak również działających w ramach spółek kapitałowych i spółek osobowych- na każdym etapie ich funkcjonowania.

Doświadczenie Kancelarii umożliwia w sposób kompleksowy prowadzenie spraw takich jak:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców;
 • sporządzanie i negocjowanie umów handlowych i kontraktów, a także ich opiniowanie;
 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • sporządzanie umów i aktów założycielskich spółek;
 • sprawy windykacyjne;
 • sprawy korporacyjne – uchwały wspólników, zgromadzenia wspólników, rady nadzorcze, rozwiązanie spółki, przekształcenie przedsiębiorstwa, łączenie, fuzja i podział spółek;
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów do KRS;
 • upadłość i restrukturyzacja;
 • podatki i daniny publiczne;
 • RODO;
 • sprawy administracyjne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
 • sporządzanie i opracowywanie umów o pracę z pracownikami;
 • działanie w zakresie określania ryzyka prawnego związanego z daną formą działalności gospodarczej.