Zostałem zatrzymany – co robić?


  • Zatrzymujący funkcjonariusz ma obowiązek natychmiast poinformować Cię o przyczynach zatrzymania i o przysługujących Ci prawach,
  • Masz prawo do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego, a zatrzymujący jest obowiązany niezwłocznie zapewnić możliwość kontaktu z nim!
  • Pamiętaj, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu zatrzymania możesz złożyć zażalenie na zatrzymanie,