Prawo budowlane


Prawo budowlane to dziedzina prawa regulowana przez prawo administracyjne, w szczególności przez ustawę Prawo budowlane. Ustawa zawiera zbiór przepisów normujących działalność, która obejmuje sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Określa ona również zasady działania w tej dziedzinie organów administracji publicznej.

Przepisy ustawy Prawo budowlane ulegają częstej aktualizacji. Związane jest to przede wszystkim z pojawianiem się nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań projektowych. Zmiany następują również w regulacjach prawnych dotyczących, np. ochrony środowiska, które często uniemożliwiają wykorzystywanie dotychczasowych materiałów czy technik.

 

Pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego

Prawo budowlane to skomplikowana gałąź prawa. Decydując się na inwestycję budowlaną warto zwrócić się o pomoc prawną do doświadczonego Adwokata, który na każdym etapie realizacji projektu będzie oferował wsparcie i pomoc w zakresie finalizacji inwestycji.

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje klientom pomoc w sprawach z zakresu:

  • prawnego nadzoru inwestycji budowlanych,
  • uzyskania pozwolenia na budowę,
  • rozbiórki obiektów budowlanych,
  • oddania obiektów budowlanych do użytku,
  • spraw dot. warunków zabudowy, przekształcenia gruntów, zagospodarowania przestrzennego,
  • dochodzenia roszczeń związanych z niewywiązywaniem się lub z niepełnym wywiązaniem się z umów o roboty budowlane,
  • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

W ramach stałej współpracy Kancelaria Adwokacka oferuje doradztwo prawne inwestorom, deweloperom, architektom, wykonawcom i podwykonawcom.  W ramach współpracy oferujemy pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, wybieramy odpowiednią formę prawną dla konkretnego przedsiębiorcy, tworzymy spółki celowe, przygotowujemy umowy, zapewniamy stały nadzór nad realizacją inwestycji, prowadzimy sprawy o roszczenia podwykonawców za wykonane roboty budowlane.