Prawo budowlane


Prawo budowlane to dziedzina prawa regulowana przez prawo administracyjne, w szczególności przez ustawę Prawo budowlane. Naszym klientom oferujemy pomoc w sprawach z zakresu: 

  • prawnego nadzoru inwestycji budowlanych, 
  • uzyskania pozwolenia na budowę, 
  • rozbiórki obiektów budowlanych, 
  • oddania obiektów budowlanych do użytku, 
  • spraw dot. warunków zabudowy, przekształcenia gruntów, zagospodarowania przestrzennego,
  • dochodzenia roszczeń związanych z niewywiązywaniem się lub z niepełnym wywiązaniem się z umów o roboty budowlane. 
  • przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

W ramach stałej współpracy zapewniamy doradztwo prawne inwestorom, deweloperom, architektom, wykonawcom i podwykonawcom.  W ramach współpracy oferujemy pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, wybieramy odpowiednią formę prawną dla konkretnego przedsiębiorcy, tworzymy spółki celowe, przygotowujemy umowy, zapewniamy stały nadzór nad realizacją inwestycji, prowadzimy sprawy o roszczenia podwykonawców za wykonane roboty budowlane.