Prawo rodzinne


Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która reguluje stosunki zarówno osobiste jak i majątkowe między małżonkami, rodzicami, dziećmi, a także stosunki prawne wynikające z przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Sprawy rodzinne – zakres pomocy prawnej Kancelarii Śmigielski

Nasza Kancelaria oferuje pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz wsparcie w sprawach o:

  • rozwód – z orzekaniem o winie obojga małżonków i bez orzekania o winie,
  • separacje, zniesienie separacji,
  • ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa,
  • podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej,
  • świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka,
  • ustalenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, ustalenia wartości majątku
  • ustalenia pochodzenia dziecka – ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • alimenty, obniżenie, podwyższenie alimentów, w tym egzekucja alimentów, ustalenie obowiązku alimentacyjnego za wygasły,
  • władzy rodzicielskiej – uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, przyznania, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia władzy rodzicielskiej,

Ponadto, świadczymy również pomoc w sprawach dot. przysposobienia, pieczy zastępczej, ubezwłasnowolnienia.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego to sprawy, które cechują się wysokim poziomem trudności i skomplikowania, a wynika to często z trudnych przeżyć i doświadczeń niezwykle emocjonalnych dla każdego klienta. Dla Adwokata podstawowym założeniem i nadrzędnym celem jest, by chronić dobro i interesy osoby reprezentowanej.

Kancelaria poprzez ciągły i intensywny rozwój, zyskuje ogromne i wieloletnie już doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, dlatego zapewnia wsparcie oraz profesjonalne i indywidualne podejście do każdej powierzonej nam przez Państwo sprawy.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oferujemy udzielanie rzetelnych i kompleksowych porad prawnych, przygotowywanie pism, gromadzenie dowodów, obsługę postępowań sądowych i przedsądowych.