Windykacja


Procedura windykacyjna to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Upraszczając. Głównym celem windykacji jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności. Podmiotem realizującym działania windykacyjne może być wierzyciel lub jego pełnomocnik. 

 

Kancelaria windykacyjna – zakres pomocy prawnej

Kancelaria zajmuje się szeroko pojętą windykacją, która przede wszystkim polega na legalnym odzyskiwaniu należności od dłużników poprzez podejmowanie różnego rodzaju czynności adekwatnych do indywidualnych spraw klientów. W imieniu i na zlecenie klientów oraz w ramach cesji wierzytelności egzekwujemy należności zarówno od firm jak i od osób prywatnych. Przede wszystkim, dla dobra naszych klientów stawiamy na monitoring wierzytelności, oceniając stan zadłużenia, dobierając odpowiednie narzędzia do możliwości spłat zadłużenia dłużników oraz prewencje. Kancelaria wykorzystuje również tzw. windykację miękką tj. przeprowadza rozmowy z dłużnikiem, które w efekcie mają zmotywować go do zapłaty bądź wynegocjowania dogodnych warunków spłaty zaległości.

Oferujemy wsparcie w postępowaniu windykacyjnym w sprawach dot. m.in.: 

– windykacji należności wynikających z faktur, zawartych umów, należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

– profesjonalne zastępstwo w trakcie trwania negocjacji, w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,

–  zabezpieczenie majątku dłużnika, 

–  windykację należności od podmiotów zagranicznych, 

–  odpowiedzialności członków zarządu spółki za wierzytelności spółki, 

 

Kompleksowa obsługa firm w zakresie windykacji należności

Oferta Kancelarii w zakresie skutecznej windykacji należności i długów jest kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.