Prawo bankowe


W zakresie prawa bankowego wyróżnimy prywatne prawo bankowe, znane jako prawo umów bankowych, które reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z instytucjami bankowymi oraz prawo bankowe publiczne odnoszące się do powszechnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych.

Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska oferuje pomoc w sprawach przeciwko bankom i instytucjom bankowym na każdym etapie postępowania. Przeprowadzamy postępowania likwidacyjne, upadłościowe i restrukturyzacyjne. Przygotowujemy i opiniujemy wzorce umowne, opinie prawne, analizujemy umowy kredytowe (również te dotyczące kredytów frankowych). Reprezentujemy Klientów w negocjacjach w zakresie pozyskiwania kapitału na inwestycje.  Specjalizujemy się również w sprawach związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem danych osobowych przez instytucje finansowe, usuwaniem danych klientów z rejestrów bankowych oraz w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością instytucji finansowych z tytułu zaniedbań.

Obsługa prawna w zakresie prawa bankowego

W ramach świadczonych usług oferujemy, m.in:

 • wsparcie prawne w negocjacjach z zakresu pozyskania kapitału inwestycyjnego,
 • negocjowanie z instytucjami finansowymi umów restrukturyzacyjnych,
 • wnikliwą analizę umów bankowych,
 • przygotowywanie i opiniowanie wzorców umownych,
 • doradztwo w kwestiach tajemnicy bankowej,
 • reprezentowanie klientów w sporach z bankami,
 • udzielanie porad z zakresu prawa bankowego.

 

Kredyty frankowe

Pomoc prawna dla frankowiczów, którą oferuje nasza Kancelaria Adwokacka obejmuje szeroki wachlarz działań. Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla frankowiczów przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów prawnych. Obsługa prawna obejmuje m.in.:

 • reprezentowanie klientów podczas postępowania sądowego,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji z bankiem,
 • analizę dokumentacji bankowej (umów, aneksów, regulaminów),
 • sporządzenie pozwu przeciwko bankowi,
 • pomoc w uzyskaniu zwrotu nadpłaconych rat,
 • pomoc w unieważnieniu niekorzystnej umowy frankowej.

 

Przedawnienie roszczeń bankowych

Instytucje finansowe mają prawo do żądania spłaty zaległej raty lub całego kredytu, zaległych opłat i odsetek. Tak, jak wszystkie roszczenia, również roszczenia banku ulegają przedawnieniu. Kredyty i pożyczki są świadczeniami okresowymi, dlatego zgodnie z przepisami prawa termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy kredytu lub pożyczki wynosi 3 lata. Jeśli po tym czasie bank domaga się spłaty zaległości, to dłużnik ma prawo przedłożyć pismo, w którym powołuje się na przedawnienie, jako powód odmowy zapłaty zaległej kwoty.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli bank skieruje pozew do sądu (przed upływem trzech lat) lub jeśli dłużnik uzna roszczenie bądź zawrze ugodę, to termin przedawnienia ulega przerwaniu i jest liczony od nowa.

 

Polisolokaty

Polisolokata to połączenie ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Niemal 20 lat temu produkt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Wydawało się, że hybryda ubezpieczenia na życie z produktem inwestycyjnym (gdzie od zysku nie trzeba odprowadzać podatku), to idealne i niezwykle korzystne rozwiązanie

Jeśli klient chciał wycofać środki przed ustalonym terminem trwania ubezpieczenia lub pominął trzy kolejne wpłaty, to następował upadek polisy. Według umowy w takim przypadku klient został obciążony opłatą likwidacyjną oraz opłatą za wykup ubezpieczenia. Okazywało się, że cała zgromadzona na polisolokacie kwota starczała tylko na pokrycie wymienionych opłat.

Obecnie skutecznym sposobem na odzyskanie wpłacanych pieniędzy jest reklamacja umowy lub podważenie jej zapisów na drodze sądowej. Takie działania mogą podjąć osoby, których polisolokata upadła, ale również aktywni jej posiadacze. Ze względu na to, że sam produkt jest tworem dosyć skomplikowany, to warto zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej.

 

Analiza umów bankowych

Wiele osób szuka w dzisiejszych czasach oszczędności, również oszczędności przy swoich kredytach. Aby realnie ocenić, jakie są szanse na obniżenie kosztów gospodarstwa domowego związanych z regulowaniem bankowych zobowiązań, to w pierwszej kolejności należy dokonać wnikliwej analizy umowy bankowej. Obejmuje ona ocenę warunków finansowych, ale nie tylko. Analizowane są indywidulane, niestandardowe zapisy umieszczone w umowie, zasady oprocentowania i jego zmiany, klauzule dotyczące prawa banku do wprowadzania zmian w zapisie umowy, niekorzystne dla kredytobiorcy klauzule i wiele innych. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania takich dokumentów, analizę umów bankowych warto zlecić profesjonalistom.