Prawo bankowe


W zakresie prawa bankowego wyróżnimy prywatne prawo bankowe, znane jako prawo umów bankowych, które reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z instytucjami bankowymi oraz prawo bankowe publiczne odnoszące się do powszechnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych.

Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska oferuje pomoc w sprawach przeciwko bankom i instytucjom bankowym na każdym etapie postępowania. Przeprowadzamy postępowania likwidacyjne, upadłościowe i restrukturyzacyjne. Przygotowujemy i opiniujemy wzorce umowne,  opinie prawne, analizujemy umowy kredytowe (również te dotyczące kredytów frankowych). Reprezentujemy klientów w negocjacjach w zakresie pozyskiwania kapitału na inwestycje.  Specjalizujemy się również w sprawach związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem danych osobowych przez instytucje finansowe, usuwaniem danych klientów z rejestrów bankowych oraz w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością instytucji finansowych z tytułu zaniedbań.