Odszkodowania


Wypadek komunikacyjny? Błąd w sztuce lekarskiej? Wypadek przy pracy? Naruszenie dóbr osobistych? Jeżeli przydarzyła się Państwu choć jedna z wyżej wymienionych sytuacji mogą domagać się Państwo odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i szkodę moralną. 

Każda z tych spraw ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia oraz rzetelnego przygotowania. Jeżeli ponieśli Państwo szkodę w wyniku wypadku przysługuje Państwu prawo domagania się odszkodowania od ZUS lub pracodawcy. Jeżeli ponieśli Państwo szkodę komunikacyjną odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy. Natomiast w przypadku błędów w sztuce medycznej mogą Państwo zgłosić szkodę odpowiedniej placówce medycznej. Jeżeli zgłoszenie pozostanie bez odpowiedzi lub będzie odmowne mogą Państwo dochodzić swoich praw przez właściwymi Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. 

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie. Naszym mocodawcom udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowania od momentu zgłoszenia szkody aż po egzekucję należności zasądzonych przez sąd. Specjalizujemy się przede wszystkim w postępowaniach dot. szkód komunikacyjnych, błędów medycznych oraz ochrony dóbr osobistych.