Odszkodowania


Wypadek komunikacyjny? Błąd w sztuce lekarskiej? Wypadek przy pracy? Naruszenie dóbr osobistych? Jeżeli przydarzyła się Państwu choć jedna z wyżej wymienionych sytuacji mogą domagać się Państwo odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i szkodę moralną.

Każda z tych spraw ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia oraz rzetelnego przygotowania. Jeżeli ponieśli Państwo szkodę w wyniku wypadku przysługuje Państwu prawo domagania się odszkodowania od ZUS lub pracodawcy. Jeżeli ponieśli Państwo szkodę komunikacyjną odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy. Natomiast w przypadku błędów w sztuce medycznej mogą Państwo zgłosić szkodę odpowiedniej placówce medycznej. Jeżeli zgłoszenie pozostanie bez odpowiedzi lub będzie odmowne mogą Państwo dochodzić swoich praw przez właściwymi Wojewódzkimi Komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie. Naszym Mocodawcom udzielamy wsparcia na każdym etapie postępowania, od momentu zgłoszenia szkody aż po egzekucję należności zasądzonych przez Sąd. Specjalizujemy się przede wszystkim w postępowaniach obejmujących odszkodowania komunikacyjne, błędy medyczne oraz ochronę dóbr osobistych.

Oferujemy skuteczne dochodzenie odszkodowań:

  • ofiarom wypadków komunikacyjnych,
  • osobom, które w wypadku straciły bliską osobę lub osoba ta doświadczyła poważnego uszczerbku na zdrowiu,
  • osobom poszkodowanym w wypadku przy pracy,
  • osobom, którym zaniżono odszkodowanie lub odmówiono jego wypłaty,
  • ofiarom błędów medycznych,
  • osobom ubiegającym się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • osobom, które w jakikolwiek sposób doświadczyły naruszenia dóbr majątkowych.

Pomoc prawna, jaką oferuje nasza Kancelaria Adwokacka obejmuje szeroki zakres działań zmierzających do uzyskania satysfakcjonującej wysokości świadczenia od sprawcy zdarzenia. Sprawy o odszkodowanie prowadzimy na etapie przedsądowym oraz sądowym, kiedy zawarcie korzystnej ugody z ubezpieczycielem poza sądem jest niemożliwe.