Wypadki komunikacyjne (odszkodowanie za uszkodzony pojazd, uszkodzone rzeczy podczas wypadku komunikacyjnego)


Prawnicy ze Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska od wielu lat specjalizują się w sprawach powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi – zarówno w sporach z ubezpieczycielami, PBUK-iem, jak i posiadaczami pojazdów mechanicznych. Kancelaria reprezentuje zarówno poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego, jak i firmy skupujące roszczenia przysługujące poszkodowanym. Wielokrotnie reprezentowaliśmy również podmioty, wobec których roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku komunikacyjnego były kierowane. Klienci korzystają z naszego wsparcia zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i sądowego. Kancelaria na swoim koncie posiada kilka tysięcy spraw przeprowadzonych z sukcesem. Współpracujemy z rzeczoznawcami samochodowymi, którzy pomagają w racjonalnym oszacowaniu rozmiarów szkód.