Prawo kontraktów sportowych


Prawo sportowe to dziedzina prawa o dynamicznej ścieżce rozwoju, która nie jest jednak wyodrębniona jako samodzielna gałąź prawa. Swoim zakresem obejmuje nie tylko przepisy powszechnie obowiązujące ale również dotyczy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w danych organizacjach. Dotyczy przede wszystkim funkcjonowania szeroko pojętych instytucji sportowych oraz indywidualnych zawodników. Podmioty prawa sportowego,  w związku z  ich aktywnym uczestnictwem w różnego rodzaju związkach, klubach powinny być świadome swoich praw. Na uwadze należy mieć fakt, że zarówno sport zawodowy jak i amatorski są branżami dziś ściśle ze sobą współpracującymi, w związku z czym Kancelaria udziela pomocy prawnej wszystkich osobom indywidualnym oraz podmiotom związanych ze środowiskiem sportowym.

Kancelaria świadcząc usługi związane z prawem sportowym posiada wieloletnie doświadczenie związane z:

  • reprezentowaniem zawodników, trenerów, klubów sportowych przed sądami powszechnymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami sportowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
  • egzekucją należności przysługującym klubom sportowym bądź szkoleniowcom z tytułu wynagrodzenia
  • przekształceniami restrukturyzacyjnymi, przejęciami klubów sportowych i ich tworzeniem łącznie z działalnością statutową
  • doradztwem w zakresie transferu zawodników, przeprowadzaniem negocjacji i przygotowaniem kontraktów sportowych
  • kompleksową obsługą prawną klubów i związków sportowych