Prawo medyczne


Gałąź prawa regulująca relacje prawne pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej, tj. pacjentem a podmiotem medycznym, a także stosunki bezpośrednio między pacjentem a lekarzami, ratownikami medycznym lub pielęgniarkami. Gałąź ta obejmuje również regulacje odnoszące się do zasad tworzenia samodzielnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także innych podmiotów, których cele dotyczą świadczeń zdrowotnych ( w tym fundacji i stowarzyszeń). Prawo medyczne określa wymogi formalnoprawne w zakresie wykonywania wszystkich zawodów medycznych, jak również reguluje kwestie etyczne, w tym kwestie klauzuli sumienia i możliwości reklamy.

Doświadczenie Kancelarii umożliwia w sposób kompleksowy prowadzenie spraw takich jak:

  • błędy w sztuce medycznej, w tym zadośćuczynienie i odszkodowanie;
  • naruszenie tajemnicy lekarskiej;
  • sprawy związane z klauzulą sumienia;
  • bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych.