Prawo na Ławę odc. 12 – Zabezpieczenie roszczeń przedsiębiorcy


Zator płatniczy to sytuacja, w której kontrahent nie otrzymuje zapłaty za dostarczone towary lub świadczone usługi w terminie, co powoduje, że sam nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych względem swoich partnerów handlowych. Zatory płatnicze hamują więc rozwój firm, przyczyniając się do utraty płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach do ich upadłości.