Prawo transportowe


Prawo transportowe to dziedzina prawa zajmująca się regulacjami dotyczącymi przemieszczania się osób, a także przewożenia przez osoby rzeczy różnymi środkami transportu. Za źródła prawa transportu można uznać regulacje zawarte w ustawach szczególnych, takich jak Kodeks Cywilny, Prawo Lotnicze, Prawo Pocztowe, Kodeks Morski, zaś przede wszystkim – Ustawę prawo przewozowe oraz Ustawę Prawo o ruchu drogowym. Regulacje prawa transportowego znajdujemy także w przepisach o charakterze administracyjnym. Kancelaria obsługuje sprawy dotyczące prawa przewozowego, lotniczego, ale także morskiego i kolejowego. Dysponujemy doświadczeniem w zakresie spraw z branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej.