Prawo ubezpieczeniowe


Prawo ubezpieczeniowe reguluje organizację i zasady działalności Ubezpieczycieli a także zakres uprawnień i obowiązków uczestników stosunków ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kancelaria świadczy obsługę prawną z zakresu prawa ubezpieczeń poprzez reprezentację w sporach z ubezpieczycielami na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w toku postępowań sądowych zarówno w sprawach związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym i obowiązkowym, jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych.