Rozwody


Małżeństwo, choć bez wątpienia niezwykle piękne, stanowi jeden z najbardziej wymagających rodzajów związku. Niestety, jak pokazuje to praktyka, nierzadko ma miejsce sytuacja, w której jeden lub obydwoje ze współmałżonków dąży do zerwania więzów lub po prostu dawne uczucia wygasły i małżonkowie nie żyją już „ze sobą” tylko „obok siebie”. Jeśli – pomimo starań – nie udaje się osiągnąć satysfakcjonującego obie strony porozumienia, wówczas rozwiązaniem ww. kwestii może okazać się rozwód lub separacja.

Okres, w którym toczy się postępowania o rozwód lub separację jest bardzo ciężki dla obu stron, zaś sama decyzja o rozwodzie lub separacji rodzi konieczność udzielenia sobie odpowiedzi na wiele pytań związanych z opieką nad dziećmi, unormowaniem z nimi kontaktów, czy też z podziałem majątku wspólnego obojga małżonków.

Dlatego też wybór odpowiedniej kancelarii może w znacznej mierze wpłynąć na nasze dalsze losy nasze, naszych dzieci oraz gromadzonego przez lata majątku. Zanim zdecydujemy się na złożenie w Sądzie pozwu rozwodowego warto zwrócić się przed podjęciem tych czynności do profesjonalnego pełnomocnika, zanim jeszcze sprawa trafi na wokandę. W takiej sytuacji małżonek lub małżonkowie mogą powziąć informacje od pełnomocnika, że pewne kwestie można uregulować w ramach czynności pozasądowych, co znacznie przyspieszy całe postępowania oraz znacząco zniweluje koszty.

– obsługa Kancelarii w ww. zakresie obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. przeanalizowanie sprawy wraz z towarzyszącymi jej aspektami;
  2. przygotowanie pełnej dokumentacji;
  3. reprezentacje klienta w trakcie sprawy rozwodowej (przed Sądem I i II instancji);
  4. udzielanie niezbędnych porad prawnych.