Spadki


Śmierć bliskiej osoby, niezależnie od okoliczności, jest trudnym i pociągającym za sobą wiele zmian doświadczeniem. Z prawnego punktu widzenia sytuacja ta nakłada na nas szereg obowiązków, a jednym z najważniejszych jest przeprowadzenie postępowania spadkowego i uregulowanie sytuacji majątkowej po zmarłym przodku.

Spadkobiercą można stać się na drodze dziedziczenia ustawowego lub na podstawie testamentu. Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Spadkobierca, od momentu dowiedzenia się o tym, że został powołany do dziedziczenia ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli nie złoży oświadczenia w terminie, uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Sprawy spadkowe – zakres pomocy prawnej naszej Kancelarii

Kancelaria adwokacka prowadzi kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa spadkowego. Usługi Kancelarii obejmują wsparcie prawne na każdym etapie postępowania spadkowego.

Specjalizujemy się w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie.

Kancelaria świadczy również pomoc w sprawach dotyczących kwestionowania ważności testamentów, dochodzeniu praw do spadku po latach, uznania spadkobiercy.