Wypadki komunikacyjne (koszty z tytułu najmu pojazdu zastępczego oraz holowania)


W związku z jednolitym stanowiskiem sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego, w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym spowodowanym przez osobę trzecią, jak również wynikającymi ze złego stanu nawierzchni drogowej, gdzie uszkodzeniu uległ pojazd w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego korzystanie i nie ma możliwości korzystania z innego pojazdu, poszkodowanemu przysługuje prawo do najmu auta zastępczego przez cały czas trwania likwidacji szkody, zarówno częściowej, jak i całkowitej, a także prawo do żądania zwrotu kosztów holowania uszkodzonego auta. Kancelaria, bazując na bogatym doświadczeniu swoich adwokatów, w sposób kompleksowy dba o interesy poszkodowanych, jak i przedsiębiorców zajmujących się wynajmem pojazdów zastępczych. W tym celu Kancelaria reprezentuje interesy poszkodowanych i przedsiębiorców zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego przed danym ubezpieczycielem OC posiadacza pojazdu mechanicznego, jak i na etapie postępowania sądowego.

 

W zakresie postępowanie likwidacyjnego Kancelaria:

  • przygotowuje pisma kierowane do ubezpieczyciela OC posiadacza pojazdu mechanicznego;
  • analizuje akta szkodowego i ocenia zasadność roszczeń;
  • prowadzi negocjacje ugodowe.

W zakresie postępowania przed sądami powszechnymi Kancelaria:

  • przygotowuje pozwy, a także dalsze pisma procesowe, w tym apelacje i odpowiedzi na apelacje;
  • reprezentuje poszkodowanych na rozprawach przed sądem I oraz II instancji.