Dziedziczenie ustawowe – najważniejsze informacje


  • Jeśli nie chcesz uregulować swoich spraw majątkowych w drodze testamentu spadek po Tobie nabędą Twoi najbliżsi w sposób określony w Kodeksie cywilnym,
  • Pamiętaj, że jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i wraz z małżonkiem zdecydowaliście się na ustrój majątkowy wspólności ustawowej małżeńskiej, spadek po Tobie odpowiada połowie Waszego wspólnego majątku, a pozostała część to majątek osobisty drugiego małżonka.

Zasady dziedziczenia ustawowego w skrócie:

Jeśli masz dzieci, ale nie pozostajesz w związku małżeńskim – cały spadek po Tobie dziedziczyć będą dzieci w częściach równych.

Przykład: Pan Ryszard nigdy nie był żonaty, ale ma dwójkę dzieci: córkę Agnieszkę i syna Bogdana – spadek po nim odziedziczą w częściach równych Agnieszka i Bogdan.

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i masz dzieci – zarówno małżonek, jak i dzieci dziedziczą w częściach równych, jednakże część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ spadku.

Przykład: Pan Ryszard ma żonę Edytę, córkę Agnieszkę, córkę Katarzynę, syna Bogdana i syna Macieja – żonie przysługuje udział w ¼ spadku po Ryszardzie, a każdemu z dzieci udział po 3/16 części spadku.

Jeśli Twoje dziecko nie dożyłoby otwarcia spadku – część spadku jaka by mu przypadła, nabędą jego dzieci (Twoje wnuki) w częściach równych.

Przykład: Pan Ryszard ma żonę Edytę, córkę Agnieszkę, córkę Katarzynę i syna Bogdana. Miał też syna Macieja, który zmarł 5 lat temu pozostawiając 3 dzieci – Janka, Zosię i Basię – spadek po Ryszardzie dziedziczy żona Edyta, której przypada udział ¼ spadku, dzieci Agnieszka, Katarzyna i Bogdan, którym przypada udział po 3/16 części spadku oraz wnuki Jan, Zosia i Basia, którym przysługuje udział po 1/16 części spadku.

Jeśli masz małżonka i nie masz dzieci – spadek po Tobie dziedziczyć będą małżonek i Twoi rodzice. W takim przypadku małżonek dziedziczy połowę spadku, a każdy z rodziców po ¼.

Przykład: Pan Ryszard jest synem Stanisława i Bogumiły, ma żonę Edytę, jednak nie ma dzieci – spadek po nim dziedziczy żona Edyta, której przypada udział w ½ części spadku oraz Stanisław i Bogumił, którym przysługuje udziału po ¼ części spadku.

Jeśli nie masz małżonka ani dzieci – cały Twój spadek w częściach równych odziedziczą Twoi rodzice.

Przykład: Pan Ryszard jest synem Stanisława i Bogumiły, nie ma żony ani dzieci – spadek po nim dziedziczą po połowie Stanisław i Bogumiła.

Jeśli nie masz małżonka, dzieci a jeden z Twoich rodziców nie żyje – połowę spadku po Tobie odziedziczy żyjący rodzic, a pozostałą część „po równo” Twoje rodzeństwo, a jeśli w przedstawionej sytuacji ktokolwiek z Twojego rodzeństwa nie dożyłby otwarcia spadku, ale pozostawiłby dzieci, bądź dalszych zstępnych wówczas będą oni w równych częściach dziedziczyć przypadający mu udział w spadku

Przykład: Pan Ryszard jest synem Stanisława i Bogumiły (jednak jego mama zmarła 5 lat temu), nie ma żony ani dzieci, ale ma dwóch braci Filipa i Wojciecha – spadek po nim odziedziczą ojciec Stanisław, któremu przypadnie udział ½ spadku, a także bracia Filip i Wojciech, którym przypadną udziały po ¼ części spadku.

Przykład: Pan Ryszard jest synem Stanisława i Bogumiły (jednak jego mama zmarła 5 lat temu), nie ma żony ani dzieci, ale ma dwóch braci Filipa i Wojciecha. Wojciech zmarł 8 lat temu pozostawiając po sobie dwójkę dzieci – Jasia i Małgosię – spadek po Ryszardzie nabędą ojciec Stanisław w ½, brat Filip w ¼ oraz Jaś i Małgosia. Którym przypadnie udziału po 1/8 części spadku.