Łódzkie Wiadomości Dnia – 30.10.2019


Łódzkie kamienice, choć piękne, coraz częściej grożą zawaleniem. Na temat popadających w ruinę kamienic, w Łódzkich Wiadomościach Dnia, wypowiadał się Adwokat Andrzej Śmigielski