Testament – co warto wiedzieć?


  • Jeśli chcesz uregulować swoje sprawy majątkowe możesz sporządzić testament samodzielnie albo udać się do notariusza,
  • Testament własnoręczny jest ważny tylko wówczas, gdy zostanie w całości sporządzony ręcznie, będzie zawierać czytelny podpis i datę,
  • W testamencie możesz dokonać zapisów oraz poleceń, możesz też ustanowić wykonawcę testamentu – jeśli masz wątpliwości, czy sporządzasz testament w sposób poprawny skontaktuj się z adwokatem,