adw. Joanna Oporska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Wykonawca testamentu” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy złożyła w maju 2021 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym.