adw. Mariusz Pongowski


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2014 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego zatytułowaną: „Zmiana umowy spółki jawnej”. Uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 2011/2012. Biegle włada językiem angielskim, certyfikat ,,Certificate of Proficiency in English”. Od 2015 r. do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Łódzkiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.