Zostałem pokrzywdzony – co robić?


  • Jeśli na skutek przestępstwa Twoje dobro zostało naruszone lub zagrożone masz prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • Jako pokrzywdzony jesteś stroną postępowania, przysługuje Ci więc prawo do skorzystania z pomocy pełnomocnika,
  • Masz prawo składać wnioski dowodowe i przeglądać akta sprawy,
  • Jako pokrzywdzony możesz występować w postępowaniu sądowym jako strona, po złożeniu stosownego oświadczenia przed Sądem,
  • Masz prawo złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę przestępstwa.