Głos Regionów Interwencje 29.07.2022


Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Nowej 26 w Łodzi zmagają się z problemami dotyczącymi wykupu mieszkań. W programie Telewizji Polskiej, wiedzą prawną dot. tej sytuacji, wypowiadał się mecenas Andrzej Śmigielski.

Mecenas Andrzej Śmigielski o wakacjach kredytowych


Polacy mogą już składać wnioski o „wakacje kredytowe”. W reportażu o tej uldze dla kredytobiorców, Telewizja Polska poprosiła o wypowiedź mecenasa Andrzeja Śmigielskiego.

Mecenas Andrzej Śmigielski o tym, jak od strony prawnej wygląda sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego


Sytuacja po wyroku Trybunału Konstytucyjnego- czy są prawne możliwości rozwiązania problemu – o tym w studiu Radia Łódź ze swoimi gośćmi rozmawiał Maciej Trojanowski.

Prawo na Ławę odc. 14 - Dozór elektroniczny


Dozór elektroniczny zapewnia odbywanie kary na wolności. Wolność ta jest oczywiście w odpowiedni sposób ograniczona, jednakże skazany mimo wszystko nie zostaje całkowicie wyeliminowany ze społeczności. Dzięki temu ma możliwość naprawienia popełnionych błędów i jednocześnie wypełniania swoich dotychczasowych obowiązków, takich jak chodzenie do pracy, zajmowanie się gospodarstwem domowym czy opiekowanie się dziećmi. Jakie warunki musi spełnić […]

Prawo na Ławę odc. 13 Przedawnienie Roszczeń


Co powoduje przedawnienie roszczeń? Dłużnicy nie muszą spłacać należności wierzycielowi! Jednak należy pamiętać, że samo roszczenie nie zniknie, tylko będzie niemożliwe do wyegzekwowania przed sądem. Co to oznacza? Przedawnienie roszczeń – co na nie wpływa? Przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg w chwili wymagalności roszczenia, czyli od momentu możliwości dochodzenia jego spełnienia. Przed ustaleniem należy jednak sprawdzić […]

Prawo na Ławę odc. 12 - Zabezpieczenie roszczeń przedsiębiorcy


Zator płatniczy to sytuacja, w której kontrahent nie otrzymuje zapłaty za dostarczone towary lub świadczone usługi w terminie, co powoduje, że sam nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań zaciągniętych względem swoich partnerów handlowych. Zatory płatnicze hamują więc rozwój firm, przyczyniając się do utraty płynności finansowej przedsiębiorstw, a w skrajnych przypadkach do ich upadłości.

Prawo na Ławę odc. 11 - Ochrona dóbr osobistych


Dobrami osobistymi człowieka są wolność, zdrowie, swoboda, nietykalność, twórczość artystyczna. Każdemu człowiekowi przysługuje, prawo do poszanowania jego godności. Nikogo nie powinno się obrażać, szykanować. Mecenas Andrzej Śmigielski opowie co zrobi w przypadku naruszenia dóbr osobistych.

Prawo na Ławę odc. 10 - Podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami


W dziesiątym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o podziału majątku wspólnego pomiędzy małżonkami. Po zakończeniu małżeństwa w formie rozwodu, jeżeli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, możliwy jest podział majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego może nastąpić, również po śmierci jednego z małżonków.

Prawo na Ławę odc. 9 - Rodzaje umów o pracę oraz rozwiązywanie stosunków umów o pracę


W dziewiątym odcinku programu mecenas Andrzej Śmigielski poruszy tematy dotyczące: Stosunku pracy, rodzaju pracy oraz rodzaje rozwiązywania umów o pracę. Warto wiedzieć co wolno a czego nie Pracodawcom.

Prawo Na Ławę odc. 8 - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW


W ósmym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o dochodzeniu roszczeń przez przedsiębiorców i ich zabezpieczeniu przed brakiem zapłaty.

Prawo Na Ławę odc. 7 - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


W szóstym odcinku serii mec. Andrzej Śmigielski przybliży kwestię form prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie rozróżniamy rodzaje działalności? Jak wybrać między właściwy rodzaj dostosowując go do zakresu prowadzonej działalności? Jakie działania trzeba podjąć, aby otworzyć firmę i z jakimi konsekwencjami będzie się to wiązać?

Prawo Na Ławę odc. 5 - ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE POJAZDU


W piątym odcinku serii mec. Andrzej Śmigielski wytłumaczy kwestię odszkodowania za uszkodzenie pojazdu. Codziennie na polskich drogach dochodzi do tysięcy zdarzeń drogowych, w których w najszczęśliwszym przypadku szkodę ponoszą jedynie same pojazdy. Czego poszkodowany może żądać od sprawcy – i czy na pewno od sprawcy, czy ubezpieczalni? Czym jest OC i przed czym ubezpiecza? W […]

Prawo Na Ławę odc.6 - DAROWIZNY


W szóstym odcinku serii mec. Andrzej Śmigielski omówi kwestię darowizn. W programie będzie mowa m.in. o tym czym w ogóle jest darowizna, w jakich okolicznościach można ją przekazać i czy można ją odwołać.

Prawo Na Ławę odc. 4 - DZIEDZICZENIE


W czwartym odcinku serii mec. Andrzej Śmigielski przybliży kwestię spadków. W programie znajdziesz odpowiedzi na pytania takie jak: czym z prawnego punktu widzenia jest dziedziczenie; kto i w jakich częściach dziedziczy spadek; czym jest zachowek i jaka jest jego wysokość?

Prawo Na Ławę odc. 3 - OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY


W trzecim odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci. Czym w ogóle jest obowiązek alimentacyjny? Na co powinny zostać przeznaczone alimenty? Na jakiej podstawie zostaje wyznaczona ich wysokość? Odpowiedź na te i wiele innych pytań dotyczących alimentów znajduje się w odcinku!

Prawo Na Ławę odc. 2 - ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY


W drugim odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski opowie o kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne. Jaka jest definicja prawna wypadku oraz odszkodowania i zadośćuczynienia? Od czego zależy ich wysokość? Jak wygląda tego rodzaju postępowanie? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w programie!

Prawo Na Ławę odc. 1 - ROZWODY


W pierwszym odcinku programu mec. Andrzej Śmigielski wyjaśni różne zawiłości prawne związane ze sprawami rozwodowymi – jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby do rozwodu mogło dojść, jak należy tę kwestię prawnie rozwiązać oraz z czym to się wiąże.

Mecenas Andrzej Śmigielski o protestach wyborczych i skarżeniu wyborów


Gościem Rozmowy Dnia Radia Łódź i TVP3 Łódź był mecenas Andrzej Śmigielski. Maciej Trojanowski rozmawiał z nim m.in. o protestach wyborczych i skarżeniu wyborów.

Jeden na jeden - 15.05.2020


,,Na obecną chwilę, odstąpienie od umowy może nie przynieść pożądanego rezultatu" - Adwokat Andrzej Śmigielski w programie ,,Jeden na jeden" o planowanych wyjazdach i turystyce w czasach pandemii COVID-19.

Kara umowna


Wykonanie umowy zawartej przez przedsiębiorcę zależy od wielu elementów. Z reguły należyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę zależne jest od innych podmiotów, z którymi przedsiębiorca zawiera umowy w celu otrzymania określonych towarów lub usług. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez inne podmioty powoduje, że przedsiębiorca ma duże trudności lub wręcz nie może wykonać umów zawartych przez siebie. W rezultacie w procesie wykonywania umów zachodzi cały szereg zależności. Powstaje więc cała siatka zależności, którą można porównać do kół zębatych pracujących w maszynie.

Co zrobić, gdy dłużnik wyzbywa się majątku?


Niestety niespłacanie zobowiązań przez niesolidnych dłużników zdarza się coraz częściej i następuje ze szkodą dla wierzycieli, którzy musieli zapłacić pokaźne, ciągle rosnące podatki od wystawionych faktur. Sytuacja taka powoduje, że wierzyciel nie ma już towaru, za który musiał wcześniej zapłacić, a który następnie sprzedał na rzecz dłużnika lub musiał ponieść znaczne koszty i nakład pracy na świadczone na rzecz dłużnika usługi i ciągle nie może się doczekać zapłaty od dłużnika za towar lub usługę. Dodatkowo co rusz występują w praktyce przypadki, że dłużnik podejmuje działania polegające na wyzbyciu się całego majątku w celu udaremnienia prowadzonej przez wierzyciela egzekucji. Takie działania dłużnika można określić jako bycie przedsiębiorczym w negatywnym znaczeniu.

Skuteczna windykacja wierzytelności


W 2010 r na wokandę Sądów Gospodarczych trafiło ponad 1 000 000 spraw. Faktem powszechnie znanym jest często występujący w obrocie gospodarczym brak zapłaty za sprzedany towar lub świadczoną usługę. Jak mantra cały czas powraca udręka przedsiębiorców w postaci braku skutecznej egzekucji, z przeprowadzeniem której łączy się poniesienie przez przedsiębiorcę znacznych kosztów. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej jest odpłatny. Koszty poniesione przez przedsiębiorę najpierw w celu sprzedaży towaru lub wykonania usługi wzrastają o zapłacone podatki, opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, bez którego w profesjonalnym obrocie trudno się obejść.

Nadal bez zmian. Kierowcy nie wiedzą czy mogą parkować na Nawrot


Adwokat Andrzej Śmigielski o sytuacji prawnej na ul. Nawrot, gdzie występują dwa zaprzeczające sobie znaki o zakazie oraz pozwoleniu na parkowanie w wyznaczonych miejscach. Czy mandaty za parkowanie w tym miejscu są zgodne z prawem?

Łódzkie Wiadomości Dnia - 12.02.2020


Adwokat Andrzej Śmigielski o obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego lokatorów kamienicy przy ulicy Nawrot 38A, której stan z dnia na dzień staje się coraz gorszy.

Czy w Łodzi powstanie drapacz chmur Piotra Misztala?


Adwokat Andrzej Śmigielski na temat rozwiązania problemu z działką u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Piłsudskiego, na której znany łódzki przedsiębiorca Piotr Misztal zamierza wybudować drapacz chmur, a tymczasowo postawił „sławojkę”.

Adwokat Andrzej Śmigielski o pobiciu pasażera przez kontrolerów biletów MPK Łódź


Gościem Rozmowy Dnia Radia Łódź i TVP3 Łódź był mecenas Andrzej Śmigielski. Maciej Trojanowicz rozmawiał z nim o sytuacji prawnej w sprawie pobicia pasażera przez kontrolerów biletów w pojeździe MPK Łódź.

Łódzkie Wiadomości Dnia - 30.10.2019


Łódzkie kamienice, choć piękne, coraz częściej grożą zawaleniem. Na temat popadających w ruinę kamienic, w Łódzkich Wiadomościach Dnia, wypowiadał się Adwokat Andrzej Śmigielski

Łódzkie Wiadomości Dnia - 20.10.2019


O problemie pluskiew, które pojawiły się w mieszkaniach na łódzkiej Retkinii i prawach lokatorów, którzy zmuszeni są do dezynsekcji swoich lokali, w Łódzkich Wiadomościach Dnia wypowiadał się Adwokat Andrzej Śmigielski.

Łodzią po Regionie - 21.03.2019


Adwokat Andrzej Śmigielski o sprawie osób poszkodowanych dwóch bezdomnych z Łodzi, którzy założyli oszukańczą działalność gospodarczą sprzedającą drogi sprzęt elektroniczny. Klienci nigdy zamówionych produktów nie otrzymali.

Łodzią po Regionie - 14.03.2019


Adwokat Andrzej Śmigielski o przepisach dotyczących znęcania się nad zwierzętami, w tym znęcaniu się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, w związku z przypadkiem głodzenia amstaffa przez 27-letnią opiekunkę psa.