Zespół


adw. Andrzej Śmigielski


Po ukończeniu aplikacji adwokackiej pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej – adwokata Zbigniewa Wodo w 2011 r., założył swoją kancelarię, która stale ewoluując stawia czoła wyzwaniom zawodu i oczekiwaniom Klientów. Jest także autorem artykułów naukowych z zakresu prawa cywilnego (publikowanych m.in. w Biuletynie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz porad prawnych na łamach prasy (m.in. Dziennika Łódzkiego), występuje również w roli eksperta w programach telewizyjnych. Od 2016 r. pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi, a w 2021 r. został wybrany Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi.

adw. Mariusz Pongowski


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2014 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego zatytułowaną: „Zmiana umowy spółki jawnej”. Uzyskał stypendium rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki 2011/2012. Biegle włada językiem angielskim, certyfikat ,,Certificate of Proficiency in English”. Od 2015 r. do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku uzyskując najlepszy wynik w Izbie Łódzkiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.

adw. Mateusz Rudzki


Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 r. broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Finansowego zatytułowaną: ,,Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe spółki”. Włada językiem angielskim, certyfikat ,,First Certificate in English”. W okresie 2013-2014 r. asystent sędziego w IV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi. Od 2015 r. do 2017 r. aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy zdał w marcu 2018 roku. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym.

adw. Joanna Oporska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Wykonawca testamentu” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W styczniu 2018 r. rozpoczęła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi pod patronatem Adwokata Andrzeja Śmigielskiego. Egzamin zawodowy złożyła w maju 2021 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym.

adw. Anna Stadnik


W 2011 r. otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Studia rozpoczęła w 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie studiów praktykowała w kancelarii, a także w Sądzie Rejonowym oraz w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, była też wielokrotną laureatką stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską pt. „Formy prawne wykonywania zawodu lekarza” obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Górala. Od 2018 r. do 2020 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w maju 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posługuje się w stopniu biegłym językiem angielskim prawniczym i biznesowym, co potwierdza certyfikat Test of Legal English Skills uzyskany na poziomie Advanced.

adw. Paulina Strzechowska vel-Strzeszewska


Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończyła w 2017 r. broniąc pracę magisterską pt. „Ochrona dóbr osobistych osób bliskich zmarłego w zakresie kultywowania pamięcią i czci zmarłego” w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem dr hab. Pawła Księżaka prof. nadzw. UŁ. Od 2012 r. zdobywała praktykę w kancelarii adwokackiej. W roku akademickim 2015/2016 uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 r. do 2020 r. aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Egzamin zawodowy zdała w maju 2021 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim w prawie spadkowym oraz w prawie karnym.